LINQ to Entities does not recognize the method Last() method, and this method cannot be translated into a store expression.

Wrz 29, 2015 Uncategorized

LINQ to Entities does not recognize the method Last() method, and this method cannot be translated into a store expression.

Ten błąd jest konsekwencją architektury providera SQL Server dla linq to entities, który całe zapytanie konwertuje na SQL. W SQL nie ma polecenia last a jedynie za pomocą Polecenia SELECT TOP X można uzyskać pierwszych X wierszy. Prostym rozwiązaniem jest zamiana wywołania Last() na OrderByDescending(x => x.ID).First();

admin

Przezadmin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *